Wszystkie raporty

2013-04-25 Raport bieżący 15/2013 Wypłata środków na realizację umowy w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

czwartek,

Data sporządzenia     2013-04-25
Raport bieżący numer     15/2013

Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu EBI nr 24/2012 z dnia 28 sierpnia 2012 roku, Zarząd Igoria Trade S.A. informuje, iż w ramach umowy podpisanej z Regionalną Instytucją Finansującą Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw o przyznanie dofinansowania na realizację projektu: "Integracja systemów informatycznych w celu elektronicznej kooperacji w zakresie wymiany walut i rachunku Escrow" z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Spółka otrzymała pierwszą transzę środków w wysokości 64 088,25 zł. Łączna kwota przyznanych środków wynosi 503 018,00 zł.

Przyznane środki posłużą integracji systemów informatycznych Emitenta i klientów biznesowych w zakresie wymiany walut i obsługi rachunku powierniczego Escrow, co przyczyni się do rozwoju oferty usług oferowanych przez Igoria Trade S.A.

Zarząd Igoria Trade S.A. zapewnia, iż informacje o kolejnych wypłatach środków pieniężnych na realizację projektu zostaną przekazywane niezwłocznie w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

25.04.2013 Wojciech Kuliński Prezes Zarządu