Wszystkie raporty

2013-04-25 Raport roczny 16/2013 Raport roczny Igoria Trade S.A. za 2012 rok

czwartek,

Zarząd Spółki Igoria Trade S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport roczny za rok obrotowy 2012.

Załączniki:

  1. Raport_roczny_Igoria_Trade_S.A._za_2012_rok.pdf
  2. Zalacznik_Nr_1_Igoria_Trade_S.A._Sprawozdanie_finansowe_za_2012_rok.pdf
  3. Zalacznik_Nr_2_Igoria_Trade_S.A._Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_za_2012_rok.pdf
  4. Zalacznik_Nr_3_opinia_i_raport_bieglego_rewidenta.pdf

Podstawa prawna:
§5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect" do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

25.04.2013 Wojciech Kuliński Prezes Zarządu