Wszystkie raporty

2013-08-30 Raport bieżący 30/2013 – Przyznanie dofinansowania z programu operacyjnego innowacyjna gospodarka

piątek,

 Data sporządzenia      2013-08-30

 
Raport bieżący numer   30/2013
 
Treść raportu: 
Zarząd Igoria Trade S.A. informuje, iż powziął informację na podstawie publikacji na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oficjalnej listy rankingowej zatwierdzonych wniosków, że projekt Emitenta został zatwierdzony do dofinansowania w ramach I konkursu w roku 2013 dla Działania 8.2 "Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.
Projekt realizowany przez Emitenta będzie obejmował między innymi budowę systemu do obsługi błyskawicznych przelewów międzynarodowych. Realizacja założonego projektu pozwoli na uruchomienie dodatkowych usług na platformie transakcyjnej Trejdoo.com.
Łączna kwota dofinansowania wynosi 1 003 926,00 zł.
Kolejnym etapem, niezbędnym do wypłaty środków, jest podpisanie przez Igoria Trade S.A. umowy o dofinansowanie z Regionalną Instytucją Finansującą Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Zarząd Igoria Trade S.A. zapewnia, iż informacja o podpisaniu umowy o dofinansowanie zostanie przekazana niezwłocznie w formie raportu bieżącego.
Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
 
 
30.08.2013 Wojciech Kuliński Prezes Zarządu