Wszystkie raporty

2014-02-07 Raport bieżący 4/2014 Igoria Trade S.A. złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowań akcji serii C i D

piątek,

Data sporządzenia: 2014-02-07

Raport bieżący numer: 4/2014
 
Treść raportu:
Zarząd Igoria Trade S.A. informuje, o złożeniu wniosku na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. o wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii C i akcji serii D. We wniosku zaproponowano wyznaczenie pierwszego dnia notowania na dzień 14 lutego 2014 roku.
 
Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".