Wszystkie raporty

2014-02-14 Raport kwartalny 5/2014 Raport kwartalny Igoria Trade S.A. za IV kwartał 2013 roku

piątek,

Zarząd Igoria Trade S.A. w załączeniu przekazuje raport kwartalny za IV kwartał 2013r.

Załączniki:

  1. 15748172_Raport_kwartalny_4Q2013_Igoria_Trade_S_A-0

Podstawa prawna:
§5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".