Wszystkie raporty

2014-03-10 Raport bieżący 6/2014 Igoria Trade rozpoczyna działalność w Norwegii na platformie Trejdoo.com

poniedziałek,

Zarząd Igoria Trade S.A. (Spółka) informuje, iż Spółka rozpoczyna prowadzenie działalności na terytorium Norwegii. Usługi będą oferowane poprzez platformę transakcyjną Trejdoo.com i obejmują swoim zakresem transfery środków, płatności, wymianę walut oraz rachunek powierniczy escrow. Spółka podpisała umowę i podjęła współpracę w jednym z największych norweskich banków – DNB Bank ASA Norwegia.
Działalność w Norwegii będzie wykonywana na podstawie posiadanej przez Spółkę licencji jako Unijna Instytucja Płatnicza. Spółka posiada pozwolenie do świadczenia usług płatniczych w 31 krajach w Europie tj. Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania i Włochy.

Rozpoczęcie działalności w Norwegii jest ważnym krokiem w rozwoju Spółki i rozpoczyna ekspansję zagraniczną na terenie Europy. Spółka zamierza sukcesywanie uruchamiać swoje usługi w kolejnych europejskich krajach.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 oraz §3 ust. 2 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".