Wszystkie raporty

2014-03-12 Raport bieżący 7/2014 Rozwiązanie umowy z Autoryzowanym Doradcą – PL Consulting Sp. z o.o.

środa,

Zarząd Igoria Trade S.A. (Spółka) informuje, iż z dniem 12 marca 2014 r. została rozwiązana umowa z PL Consulting Sp. z o.o. pełniącą funkcję autoryzowanego doradcy.

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".