Wszystkie raporty

2014-03-26 Raport bieżący 8/2014 Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2013 rok

czwartek,

Zarząd Igoria Trade S.A. informuje, iż zmianie ulegnie data publikacji raportu rocznego za rok obrotowy 2013.

Zgodnie z harmonogramem przekazywania raportów okresowych w 2014 roku, opublikowanym raportem bieżącym EBI 1/2014 z dnia 22 stycznia 2014 roku, pierwotnie deklarowanym terminem publikacji raportu rocznego za 2013 rok był dzień 26 maja 2014 roku.

Zarząd Igoria Trade S.A. wyznaczył nowy termin publikacji raportu rocznego za 2013 rok na dzień 28 marca 2014 roku. Pozostałe terminy publikacji raportów okresowych wskazane w harmonogramie z dnia 22 stycznia 2014 roku pozostają bez zmian.

Podstawa prawna:
§ 6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.