Wszystkie raporty

2014-05-15 Raport Kwartalny nr 14/2014 Igoria Trade S.A. za I kwartał 2014r.

czwartek,

Zarząd Igoria Trade S.A. w załączeniu przekazuje raport kwartalny za I kwartał 2014r.

Załączniki:

  1. 16486070_Raport_kwartalny_1Q2014_Igoria_Trade_S.A-0.pdf

Podstawa prawna:
§5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".