Wszystkie raporty

2014-07-07 Raport bieżący 15/2014 Życiorysy członków Rady Nadzorczej

poniedziałek,

Zarząd Igoria Trade S.A. w nawiązaniu do raportu EBI nr 12/2014 z dnia 8 maja 2014 roku przekazuje w załączeniu życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej, w formie określonej w § 10 pkt. 20) Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Załączniki:


  1. 16913141_Zyciorys_zawodowy_czlonka_RN_-_Maciej_Hazubski-2.pdf

  2. 16913141_Zyciorys_zawodowy_Czlonka_RN_-_Adam_Osinski-3.pdf

  3. 16913141_Zyciorys_zawodowy_Przewodniczacego_RN_-_Wojciech_Przylecki-0.pdf

  4. 16913141_Zyciorys_zawodowy_czlonka_RN_-_Piotr_Bolminski-1.pdf
  5. 16913141_Zyciorys_zawodowy_czlonka_RN_-_Malgorzata_Wojcik-4.pdf

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.