Wszystkie raporty

2014-08-01 Raport bieżący 16/2014 Igoria Trade S.A. rozpocznie działalność w Republice Czeskiej na platformie Trejdoo.com

piątek,

 Zarząd Igoria Trade S.A. (Spółka) informuje, iż Spółka rozpoczyna prowadzenie działalności na terytorium Republiki Czeskiej. Usługi będą oferowane poprzez platformę transakcyjną Trejdoo.com i obejmują swoim zakresem transfery środków, płatności, wymianę walut oraz rachunek powierniczy escrow. Spółka podpisała umowę i podjęła współpracę w trzema bankami, tj. Ceska Sporitelna (Erste Group), GE Money Bank i CSOB – Ceskoslovenska Obchodni Banka oraz jest w trakcie rozmów o współpracy z kolejnymi bankami.

Działalność w Republice Czeskiej będzie wykonywana na podstawie posiadanej przez Spółkę licencji jako Instytucja Płatnicza. Spółka posiada pozwolenie do świadczenia usług płatniczych w 31 krajach w Europie tj. Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania i Włochy.
Rozpoczęcie działalności w Republice Czeskiej jest ważnym krokiem w rozwoju Spółki i kolejnym w ekspansji zagranicznej na terenie Europy. Spółka zamierza sukcesywanie uruchamiać swoje usługi w kolejnych europejskich krajach.
Podstawa prawna: §3 ust. 1 oraz §3 ust. 2 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".