Wszystkie raporty

2015-04-09 Raport bieżący nr 9/2015 Powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej

czwartek,

Zarząd Igoria Trade S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), informuje, iż w dniu 8 kwietnia 2015 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Uchwałą nr 12 w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki, powołało Panią Magdę Narczewską w skład Rady Nadzorczej Spółki.

Zarząd Spółki w załączeniu przekazuje informacje dotyczące powołanego Członka Rady Nadzorczej Spółki, o których mowa w § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Załacznik:

  1. 19062552_zyciorys_zawodowy__czlonka_rn_magda_narczewska-0

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.