Wszystkie raporty

2015-05-15 Raport kwartalny Igoria Trade S.A. za I kwartał 2015r.

piątek,

Zarząd Igoria Trade S.A. w załączeniu przekazuje raport kwartalny za I kwartał 2015r.

Załączniki:

  1. 19361598_Raport_kwartalny_1Q2015_Igoria_Trade_S.A-0

Podstawa prawna:
§5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".