Wszystkie raporty

2015-06-25 Raport Bieżący nr 12/2015 Igoria Trade S.A. (Trejdoo.com) rozpoczyna działalność w Irlandii

czwartek,

Zarząd Igoria Trade S.A. (Spółka) informuje, iż Spółka poprzez swoją spółkę zależną Igoria Trade Ltd. podpisała umowę z bankiem Allied Irish Banks (AIB) w Irlandii i rozpoczęła działalność operacyjną na platformie transakcyjnej i płatniczej Trejdoo.com. Oferowane usługi obejmują swoim zakresem transfery środków, płatności, wymianę walut, płatności mobilne oraz rachunek powierniczy escrow.

Rozpoczęcie działalności w Irlandii jest ważnym krokiem w rozwoju Spółki i kolejnym w ekspansji zagranicznej na terenie Europy. Obecnie Spółka świadczy usługi w Polsce, Norwegii, Czechach i Słowacji. Spółka zamierza sukcesywanie uruchamiać swoje usługi w kolejnych krajach w Europie i na świecie.
Podstawa prawna: §3 ust. 1 oraz §3 ust. 2 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".