Wszystkie raporty

2016-05-17 Raport Bieżący nr 8/2016 IGORIA TRADE SA Tekst jednolity Statutu Emitenta

wtorek,

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego o 2.885.000 akcji serii E, Zarząd Igoria Trade S.A. przekazuje w załączeniu tekst jednolity statutu Emitenta.

Załączniki:

  1. Statut Igoria Trade S.A.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 2 lit. b) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".