Wszystkie raporty

2016-05-19 Raport Bieżący nr 9/2016 Igoria Trade S.A. Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 14 czerwca 2016 roku

czwartek,

Zarząd Igoria Trade S.A. ("Spółka") niniejszym informuje o zwołaniu na dzień 14 czerwca 2016 roku. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpocznie się o godzinie 11:00 w lokalu Kancelarii Notarialnej Mariusz Soczyński, Hubert Perycz s.c. przy ul. Rzymowskiego 34 w Warszawie.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.

Załączniki:

  1. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ (pdf)
  2. Projekty uchwał na ZWZ (pdf)
  3. Formularz pełnomocnictwa (pdf)

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1, pkt 2 i pkt 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.