Wszystkie raporty

2016-06-14 Raport bieżący nr 10/2016 IGORIA TRADE SA Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii F Spółki Igoria Trade S.A.

wtorek,

Data sporządzenia    2016-06-14
Raport Bieżący nr 10/2016

Zarząd spółki Igoria Trade S.A. (Emitent) informuje, iż Zarząd na podstawie upoważnienia zawartego w § 1 ust. 5 uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji serii F w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, podjął uchwałę w przedmiocie ustalenia ceny emisyjnej akcji Spółki serii F. Zarząd Spółki postanowił określić jednostkową cenę emisyjną za akcję Spółki serii F w wysokości 2,00 zł (słownie: dwa) złote.

Informację podano na podstawie podjętej przez Zarząd uchwały w przedmiocie ustalenia ceny emisyjnej akcji Spółki serii F.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".