Wszystkie raporty

2016-06-15 Raport bieżący nr 11/2016 Igoria Trade S.A. Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Igoria Trade S.A.

środa,

Zarząd Igoria Trade S.A. w załączeniu do niniejszego raportu podaje do publicznej wiadomości uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 14 czerwca 2016 roku w Warszawie.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad. Do żadnej z uchwał objętych protokołem ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.
 

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Igoria Trade S.A.pdf

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7), 8) i 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".