Wszystkie raporty

2016-08-12 Raport kwartalny nr 12/2016 Igoria Trade S.A. Raport kwartalny za II kwartał 2016r.

środa,

Zarząd Igoria Trade S.A. w załączeniu przekazuje raport kwartalny za II kwartał 2016r.

24986154_Raport_kwartalny_2Q2016_Igoria_Trade_S.A-0

Podstawa prawna:
§5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Wojciech Kuliński – Prezes Zarządu