Wszystkie raporty

2017-05-15 Raport Kwartalny nr 6/2017 Igoria Trade S.A. Raport kwartalny za I kwartał 2017 r.

poniedziałek,

Zarząd Igoria Trade S.A. w załączeniu przekazuje raport kwartalny za I kwartał 2017r.

Raport kwartalny za 1 kwartał 2017r (pdf)

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.