Wszystkie raporty

2017-05-18 Raport Bieżący nr 7/2017 Igoria Trade S.A. Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 13 czerwca 2017 roku

czwartek,

Zarząd Igoria Trade S.A. („Spółka”) niniejszym informuje o zwołaniu na dzień 13 czerwca 2017 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpocznie się o godzinie 11:00 w lokalu Kancelarii Notarialnej Mariusz Soczyński, Hubert Perycz s.c. przy ul. Rzymowskiego 34 w Warszawie.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.

Załączniki:

  1. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ (doc)
  2. Projekty uchwał na ZWZ (pdf) (doc)
  3. Formularz pełnomocnictwa (pdf) (doc)

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1, pkt 2 i pkt 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.