Wszystkie raporty

2017-12-20 Raport Bieżący nr 18/2017 Igoria Trade S.A. Zawarcie umowy o wprowadzenie akcji serii E i F Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu (rynek NewConnect)

środa,

Zarząd Igoria Trade S.A. (dalej jako „Spółka”) z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu dzisiejszym weszła w życie umowa o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect) akcji serii E i F Spółki, zawarta z Kancelarią Adwokacką Kramer i Wspólnicy sp. j. z siedzibą w Warszawie w dniu 20 grudnia 2017 roku.

Umowa została zawarta w celu wykonania obowiązków wynikających z treści ust.12 pkt 1), 2) oraz 3) Załącznika Nr 5 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.