Wszystkie raporty

2017-12-27 Raport Bieżący nr 19/2017 Igoria Trade S.A. Uchwały podjęte na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu Igoria Trade S.A.

środa,

Zarząd Igoria Trade S.A. w załączeniu do niniejszego raportu podaje do publicznej wiadomości uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 27 grudnia 2017 roku w Warszawie.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad. Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7), 8) i 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

  • Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 27 grudnia 2017r. (pdf)