Wszystkie raporty

2018-06-18 Raport Bieżący nr 8/2018 IgoriaTrade S.A. Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Igoria Trade S.A.

poniedziałek,

Zarząd Igoria Trade S.A. w załączeniu do niniejszego raportu podaje do publicznej wiadomości uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 18 czerwca 2018 roku w Warszawie.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 7), 8) i 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załącznik: