Wszystkie raporty

2018-06-18 Raport Bieżący nr 9/2018 Igoria Trade S.A. Powołanie nowych członków rady nadzorczej

poniedziałek,

Zarząd Igoria Trade S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), informuje, iż w dniu 18 czerwca 2018 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Uchwałą nr 17 oraz Uchwałą nr 18 w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki, powołało Pana Nicolaya Mayster oraz Pana Przemysława Kowalewskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki.

Zarząd Spółki w załączeniu przekazuje informacje dotyczące powołanych Członków Rady Nadzorczej Spółki, o których mowa w § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Załączniki: