Wszystkie raporty

2012-05-31 Raport bieżący 4/2012 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

czwartek,

Zarząd Igoria Trade S.A. ("Spółka") niniejszym informuje o zwołaniu na dzień 26 czerwca 2012 roku. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpocznie się o godzinie 11:00 w lokalu Kancelarii Notarialnej Mariusz Soczyński, Hubert Perycz s.c. przy ul. Rzymowskiego 34 w Warszawie. W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

  1. Ogłoszenie o ZWZ (pdf)
  2. Projekt uchwał na ZWZ (pdf)
  3. Formularz pełnomocnictwa(pdf)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Prezes Zarządu     Wojciech Kuliński 2012-05-31