Wszystkie raporty

2012-06-06 Raport bieżący 5/2012 Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

środa,

Data sporządzenia     2012-06-06
Raport bieżący nr     5/2012
Podstawa prawna     Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Treść raportu
 
Na podstawie uzyskanego przez Spółkę zawiadomienia sporządzonego zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi otrzymanego w dniu 6 czerwca 2012 roku od Przewodniczącego Rady Nadzorczej Igoria Trade S.A. Zarząd Igoria Trade S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż powziął informację o transakcjach nabycia akcji Emitenta przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Igoria Trade S.A. Z przekazanej informacji wynika, że osoba mająca dostęp do informacji poufnych dokonała nabycia w drodze transakcji na rynku NewConnect: 1. w dniu 4 czerwca 2012 roku – 174.863 akcji Emitenta po cenie średniej 0,25 zł za jedną akcję; 2. w dniu 5 czerwca 2012 roku – 59.302 akcji Emitenta po cenie średniej 0,34 zł za jedną akcję.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Prezes Zarządu     Wojciech Kuliński 2012-06-06