Wszystkie raporty

2013-05-09 Raport bieżący 11/2013 Korekta raportu bieżącego nr 4/2013 „Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych”

czwartek,

Data sporządzenia     2013-05-09
Raport bieżący numer     11/2013

Treść raportu:
Zarząd Igoria Trade S.A. z siedzibą w Warszawie, pragnie przekazać korektę raportu bieżącego nr 4/2013 opublikowanego w dniu 23 stycznia 2013 roku.
Korekta raportu opublikowanego przez Igoria Trade S.A. dotyczy niezamieszczenia w raporcie informacji o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych, w podziale na poszczególne dni sesyjne z podaniem średniej ceny i łącznego wolumenu z tego dnia zgodnie z art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

Brzmienie raportu przed korektą:
Na podstawie zawiadomienia sporządzonego zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi otrzymanego od Członka Rady Nadzorczej Emitent informuje, iż powziął informację o transakcji nabycia akcji Emitenta przez podmiot blisko związany – bezpośrednio lub pośrednio kontrolowany przez Członka Rady Nadzorczej.
Z przekazanej informacji wynika, że podmiot blisko związany z Członkiem Rady Nadzorczej Emitenta – zawarł w dniach 15-22 stycznia 2013 roku transakcje sesyjne w Alternatywnym Systemie Obrotu, w wyniku rozliczenia, których podmiot blisko związany nabył łącznie 155.887 akcji Emitenta IGORIA TRADE S.A.
Członek Rady Nadzorczej w przesłanym zawiadomieniu nie wyraził zgody na publikację danych osobowych.

Brzmienie raportu po korekcie:
Na podstawie zawiadomienia sporządzonego zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi otrzymanego od Członka Rady Nadzorczej Emitent informuje, iż powziął informację o transakcji nabycia akcji Emitenta przez podmiot blisko związany – bezpośrednio lub pośrednio kontrolowany przez Członka Rady Nadzorczej.
Z przekazanej informacji wynika, że podmiot blisko związany z Członkiem Rady Nadzorczej Emitenta – zawarł w dniach 15-22 stycznia 2013 roku następujące transakcje sesyjne w Alternatywnym Systemie Obrotu:
15 stycznia 2013 r. – nabycie 1.332 akcji po średniej cenie 0,20 zł,
16 stycznia 2013 r. – nabycie 50.032 akcji po średniej cenie 0,33 zł,
17 stycznia 2013 r. – nabycie 25.431 akcji po średniej cenie 0,33 zł,
18 stycznia 2013 r. – nabycie 74.569 akcji po średniej cenie 0,33 zł,
22 stycznia 2013 r. – nabycie 4.523 akcji po średniej cenie 0,33 zł,
w wyniku rozliczenia, których podmiot blisko związany nabył łącznie 155.887 akcji Emitenta IGORIA TRADE S.A.
Członek Rady Nadzorczej w przesłanym zawiadomieniu nie wyraził zgody na publikację danych osobowych.

Podstawa prawna:
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

09.05.2013 Wojciech Kuliński Prezes Zarządu