Wszystkie raporty

2013-06-03 Raport bieżący 12/2013 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ

poniedziałek,

Data sporządzenia: 2013-06-03
Raport bieżący nr: 12/2013
 
 
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %
 
Treść raportu:
 
W dniu 3 czerwca 2013 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Igoria Trade S.A. W związku z powyższym Zarząd Igoria Trade S.A. przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na tym walnym zgromadzeniu. Nazwa akcjonariusza – IQ Partners S.A. (za pośrednictwem spółki zależnej – InQbe Sp. z o.o.) Liczba głosów przysługujących na ZWZ – 4.138.000 Udział w głosach na ZWZ (w proc.) – 100 Udział w ogólnej liczbie głosów (w proc.) – 37,62
 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ:
Prezes Zarządu Wojciech Kuliński 2013-06-03