Wszystkie raporty

2013-10-01 Raport bieżący 14/2013 Zmiana dotychczas posiadanego udziału InQbe sp. z o.o. w ogólnej liczbie głosów

wtorek,

Data sporządzenia: 2013-10-01
 
Raport bieżący nr: 14/2013
 
 
Podstawa prawna: Art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
 
Treść raportu:
 
Zarząd Spółki Igoria Trade S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym do siedziby Spółki wpłynęło od InQbe Sp. z o.o. zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Spółki Igoria Trade S.A. Treść przedmiotowego zawiadomienia przedstawiono w załączeniu do niniejszego raportu. Podstawa prawna: Art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ:

Prezes Zarządu Wojciech Kuliński 2013-10-01