Wszystkie raporty

2013-10-02 Raport bieżący 15/2013 Zmiana dotychczas posiadanego udziału IQ Partners S.A. w ogólnej liczbie głosów

środa,

Data sporządzenia: 2013-10-02
 
Raport bieżący nr: 15/2013
 
Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
 
Treść raportu:
 
Zarząd Spółki Igoria Trade S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym do siedziby Spółki wpłynęło od IQ Partners S.A. zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Spółki Igoria Trade S.A. Treść przedmiotowego zawiadomienia przedstawiono w załączeniu do niniejszego raportu. Podstawa prawna: Art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ:

Prezes Zarządu Wojciech Kuliński 2013-10-02