Wszystkie raporty

2014-01-24 Raport bieżący 1/2014 Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych.

piątek,

Data sporządzenia: 2014-01-24
Raport bieżący numer: 1/2014

Treść raportu:
Na podstawie uzyskanego przez Spółkę zawiadomienia sporządzonego zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi otrzymanego w dniu 22 stycznia 2014 roku od Prezesa Zarządu Emitenta. Zarząd Igoria Trade S.A. informuje, iż powziął informację o transakcjach nabycia akcji Emitenta przez Prezesa Zarządu Igoria Trade S.A. Z przekazanej informacji wynika, że osoba mająca dostęp do informacji poufnych dokonała transakcji nabycia akcji Emitenta, odpowiednio: 1. 29 października 2013r. nabył 3 000 akcji po cenia 0,41 PLN za akcję. 2. 19 listopada 2013r. nabył 1 913 akcji po cenie 0,37 PLN za akcję. 3. 21 listopada 2013r. nabył 1 000 akcji po cenie 0,38 PLN za akcję. 4. 2 grudnia 2013r. nabył 1 000 akcji po cenie 0,36 PLN za akcję. 5. 27 grudnia 2013r. nabył 100 akcji po cenie 0,44 PLN za akcję. Łącznie na rynku NewConnect w siedmiu transakcjach sesyjnych osoba zobowiązana do przekazywania informacji dokonała nabycia 7 013 akcji. Osoba zobowiązana do przekazania informacji nie wyraziła zgody na publikowanie danych osobowych.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Prezes Zarządu     Wojciech Kuliński 2014-01-24