Wszystkie raporty

2014-12-23 Raport bieżący 11/2014 Zmiana dotychczas posiadanego udziału InQbe sp. z o.o. w ogólnej liczbie głosów

wtorek,

Zarząd Spółki Igoria Trade S.A. informuje, iż w dniu 22 grudnia br. do siedziby Spółki wpłynęło od InQbe Sp. z o.o. zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Spółki Igoria Trade S.A.

Treść przedmiotowego zawiadomienia przedstawiono w załączeniu do niniejszego raportu.

Załączniki:

  1. 18229323_Zawiadomienie_InQbe

Podstawa prawna:

Art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.