Wszystkie raporty

2015-03-11 Raport Bieżący nr 1/2015 Igoria Trade S.A. Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

środa,

Zarząd Igoria Trade S.A. ("Spółka") niniejszym informuje o zwołaniu na dzień 8 kwietnia 2015 roku. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpocznie się o godzinie 11:00 w lokalu Kancelarii Notarialnej Mariusz Soczyński, Hubert Perycz s.c. przy ul. Rzymowskiego 34 w Warszawie.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

Załączniki:

  1. Ogłoszenie o ZWZ (pdf)
  2. Projekty uchwał na ZWZ (pdf)
  3. Formularz pełnomocnictwa (pdf)

Podstawa prawna: Inne uregulowania