Wszystkie raporty

2015-04-08 Raport bieżący 2/2015 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ

środa,

Data sporządzenia 2015-04-08
Raport bieżący nr 2/2015
Podstawa prawna Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

W dniu 8 kwietnia 2015 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Igoria Trade S.A. W związku z powyższym Zarząd Igoria Trade S.A. przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na tym walnym zgromadzeniu.

Nazwa akcjonariusza – InQbe sp. z o.o.
Liczba głosów przysługujących na ZWZ – 4.138.000
Udział w głosach na ZWZ (w proc.) – 100
Udział w ogólnej liczbie głosów (w proc.) – 25,86