Wszystkie raporty

2016-05-13 Raport bieżący 3/2016 Igoria Trade S.A. Nabycie akcji przez osobę zobowiązaną

piątek,

Zarząd Igoria Trade S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 13 maja 2016 roku Spółka otrzymała zawiadomienie sporządzone w trybie art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, o objęciu przez Członka Zarządu, w dniu 13 maja 2016 roku. 1.090.000 sztuk akcji Igoria Trade S.A. po średniej cenie 0,10 zł za jedną akcję. Po objęciu akcji Członek Zarządu posiada łącznie 6.391.653 sztuk akcji Emitenta. Objęcie akcji wynikało z realizacji postanowień harmonogramu programu pracowniczego przyjętego przez akcjonariuszy w 2014 roku.

Postawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych