Wszystkie raporty

2016-10-21 Raport Bieżący 9/2016 Igoria Trade S.A. Dofinansowanie promocji produktów i usług Igoria Trade S.A. (Trejdoo.com) na rynkach zagranicznych

piątek,

Zarząd Igoria Trade S.A. ("Spółka") niniejszym informuje, iż powziął informację na podstawie publikacji na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oficjalnej listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach działania POIR 3.3.3 Go to Brand. Projekt realizowany przez Spółkę będzie obejmował promocję oferowanych produktów i usług na rynkach zagranicznych, m.in. w USA, Iranie, Hong Kongu, Hiszpanii i Niemczech.

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.