Wszystkie raporty

2016-11-25 Raport bieżący 12/2016 Igoria Trade uzyskała licencję MasterCard to wydawania kart płatniczych

piątek,

Data sporządzenia  2016-11-25

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Igoria Trade S.A. ("Spółka") niniejszym informuje, iż Spółka uzyskała licencję MasterCard Principal Member na wydawnictwo instrumentów płatniczych w postaci wielowalutowych kart płatniczych z logo tej organizacji. Uzyskana licencja jest konsekwencją uzyskanego zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego do wydawania instrumentów płatniczych w 31 krajach w Europie. Spółka zamierza realizować strategię rozwoju i ekspansji poprzez wprowadzenie na rynek krajowy i rynki zagraniczne wielowalutowych kart płatniczych.