Wszystkie raporty

2016-12-02 Raport bieżący nr 13/2016 Igoria Trade S.A. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

piątek,

Zarząd Igoria Trade S.A. ("Spółka") niniejszym informuje o zwołaniu na dzień 28 grudnia 2016 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpocznie się o godzinie 12:00 w siedzibie Spółki przy ul. Puławskiej 111A/109 w Warszawie.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

Podstawa prawna: Inne uregulowania