Wszystkie raporty

2016-12-28 Raport bieżący 15/2016 IgoriaTrade S.A. Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ.

środa,

W dniu 28 grudnia 2016 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Igoria Trade S.A.

W związku z powyższym Zarząd Igoria Trade S.A. przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających głosy na tym walnym zgromadzeniu.

Nazwa akcjonariusza – Wojciech Kuliński

Liczba głosów przysługujących na NWZ – 5.308.310

Udział w głosach na NWZ (w proc.) – 100

Udział w ogólnej liczbie głosów (w proc.) – 27,94