Wszystkie raporty

2017-01-11 Raport bieżący 2/2017 Igoria Trade S.A. Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

środa,

Zarząd Igoria Trade S.A. ("Emitent", "Spółka") z siedzibą w Warszawie informuje, iż na podstawie zawiadomienia, sporządzonego, zgodnie z art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku, przez IgoPay sp. z o.o. tj. podmiotu blisko związanego z panem Wojciechem Kulińskim, który pełni funkcję Prezesa Zarządu w strukturze organizacyjnej Emitenta, dzięki której posiada stały dostęp do informacji poufnych, Spółka powzięła informację o zbyciu 951.460 akcji Emitenta przez IgoPay sp. z o.o., w której Wojciech Kuliński jest Prezesem Zarządu.

Z przekazanych informacji wynika, iż IgoPay sp. z o.o. w dniu 5 stycznia 2017 roku zbyła 951.460 akcji Emitenta, za cenę ważoną wolumenem 0,60 PLN. Transakcja została zawarta na rynku akcji NewConnect.

Emitent w załączeniu umieszcza zawiadomienia, o których mowa powyżej.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.