Wszystkie raporty

2017-03-28 Raport Bieżący 3/2017 Igoria Trade SA Promocja produktów i usług finansowych Igoria Trade S.A. na rynkach zagranicznych – podpisanie umowy o dofinansowanie

wtorek,

W nawiązaniu do raportu ESPI nr 9/2016 z dnia 21 października 2016 roku, Zarząd Igoria Trade S.A. informuje, że Spółka podpisała umowę z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości o dofinansowanie w ramach konkursu POIR 3.3.3: WSPARCIE MŚP W PROMOCJI MAREK PRODUKTOWYCH – GO TO BRAND.

Projekt realizowany przez Spółkę będzie obejmował promocję oferowanych produktów i usług na rynkach zagranicznych.

Łączna kwota przyznanych środków wynosi 702 457,50 zł.

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.