Wszystkie raporty

2017-04-05 Raport bieżący 4/2017 Igoria Trade S.A. Zawarcie znaczącej umowy dotyczącej wydawnictwa instrumentów płatniczych

środa,

Zarząd Igoria Trade S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, że Spółka zawarła znaczącą umowę z Oberthur Technologies Poland Sp. z o.o. w zakresie wykonywania istotnych czynności operacyjnych dotyczących wydawania i personalizacji instrumentów płatniczych – kart płatniczych.

Grupa Oberthur Technologies jest światowym liderem w dziedzinie produkcji i personalizacji kart płatniczych. Współpraca z Oberthur pozwoli Spółce na realizację strategii rozwoju i ekspansji poprzez wprowadzenie na rynek krajowy i rynki zagraniczne wielowalutowych kart płatniczych. Umowa została zawarta na czas nieokreślony.

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.