Wszystkie raporty

2017-06-13 Raport bieżący 13/2017 Igoria Trade S.A. Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ

wtorek,

W dniu 13 czerwca 2017 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Igoria Trade S.A. W związku z powyższym Zarząd Igoria Trade S.A. przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na tym walnym zgromadzeniu.

Nazwa akcjonariusza – InQbe sp. z o.o.

Liczba głosów przysługujących na ZWZ – 4.138.000

Udział w głosach na ZWZ (w proc.) – 43,8%

Udział w ogólnej liczbie głosów (w proc.) – 21,78%

Nazwa akcjonariusza – Wojciech Kuliński

Liczba głosów przysługujących na ZWZ – 5.308.310

Udział w głosach na ZWZ (w proc.) – 56,2%

Udział w ogólnej liczbie głosów (w proc.) – 27,94%

Postawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %