Wszystkie raporty

2017-07-31 Raport Bieżący nr 16/2017 Igoria Trade S.A. Zawarcie znaczącej umowy dotyczącej procesowania transakcji płatniczych IgoriaCard

poniedziałek,

Zarząd Igoria Trade S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że Spółka zawarła znaczącą umowę z SIA Central Europe, Włochy w zakresie procesowania transakcji płatniczych, autoryzacji oraz obsługi i zarządzania danymi dotyczącymi kart i ich właścicieli dla platformy płatniczej kart wielowalutowych IgoriaCard.

Grupa SIA jest światowym liderem w świadczeniu usług związanych z zarządzaniem, obsługą, autoryzacją transakcji oraz wydawnictwem kart płatniczych, działających w międzynarodowych organizacjach Visa i Mastercard.

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.