Wszystkie raporty

2018-08-03 Raport bieżący nr 8/2018 Igoria Trade S.A. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

piątek,

Zarząd Igoria Trade S.A. („Spółka”) niniejszym informuje o zwołaniu na dzień 30 sierpnia 2018 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpocznie się o godzinie 11:00 w siedzibie Spółki przy ulicy Puławskiej 111A/109 w Warszawie.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

Podstawa prawna: Inne uregulowania