Wszystkie raporty

2018-08-08 Raport Bieżący nr 12/2018 Igoria Trade S.A. Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

środa,

Zarząd Igoria Trade S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, iż na podstawie zawiadomienia z dnia 7 sierpnia 2018 roku, sporządzonego zgodnie z art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 596/2014 przez NVM Trading sp. z o.o., tj. podmiot blisko związany z Panem Nicolay Mayster, który pełni jednocześnie funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta, o objęciu przez NVM Trading sp. z o.o. 3.000.000 akcji serii G oraz 3.000.000 akcji serii H Emitenta. Akcje serii G oraz akcje serii H zostały zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 3 sierpnia 2018 roku.

NVM Trading sp. z o.o. to podmiot blisko związany z Panem Nicolay Mayster, w którym Pan Nicolay Mayster pełni funkcję Prezesa Zarządu. Pan Nicolay Mayster z uwagi na pełnioną funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta posiada dostęp do informacji poufnych Emitenta.

Emitent w załączeniu umieszcza zawiadomienie, o którym mowa powyżej.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.