Wszystkie raporty

2018-08-30 Raport bieżący nr 17/2018 Igoria Trade S.A. Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ

czwartek,

W dniu 30 sierpnia 2018 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Igoria Trade S.A. W związku z powyższym Zarząd Igoria Trade S.A. przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Nazwa akcjonariusza – InQbe sp. z o.o.

Liczba głosów przysługujących na NWZ – 4.138.000

Udział w głosach na NWZ (w proc.) – 15,63%

Udział w ogólnej liczbie głosów (w proc.) – 14,78%

Nazwa akcjonariusza – Dorota Krawczyk

Liczba głosów przysługujących na NWZ – 5.353.525

Udział w głosach na NWZ (w proc.) – 20,23%

Udział w ogólnej liczbie głosów (w proc.) – 19,12%

Nazwa akcjonariusza – Wojciech Kuliński

Liczba głosów przysługujących na NWZ – 6.948.310

Udział w głosach na NWZ (w proc.) – 26,25%

Udział w ogólnej liczbie głosów (w proc.) – 24,82%

Nazwa akcjonariusza – NVM TRADING Sp. z o.o.

Liczba głosów przysługujących na NWZ – 6.000.000

Udział w głosach na NWZ (w proc.) – 22,67%

Udział w ogólnej liczbie głosów (w proc.) – 21,43%

Postawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %