Wszystkie raporty

2019-02-07 Raport bieżący nr 10/2019 Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

czwartek,

Raport bieżący z plikiem 10/2019

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd Igoria Trade S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 7 lutego 2019 roku, sporządzonego zgodnie z art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 596/2014 przez NVM Trading Sp. z o. o. tj. podmiot blisko związany z Panem Nicolay Mayster, który pełni jednocześnie funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta, Spółka powzięła informację o nabyciu 800 000 akcji Emitenta przez NVM Trading Sp. z o. o.

Z przekazanych informacji wynika, iż NVM Trading Sp. z o. o. w dniu 5 lutego 2019 roku nabyła 800 000 akcji Emitenta, za cenę ważoną wolumenem 0,78 PLN. Transakcja została zawarta na rynku XWAR.

Emitent w załączeniu umieszcza zawiadomienie, o którym mowa powyżej.