Wszystkie raporty

2019-02-07 Raport bieżący nr 9/2019 Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

czwartek,

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd Igoria Trade S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż na podstawie zawiadomienia z dnia 6 lutego 2019 roku, sporządzonego zgodnie z art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR przez Panią Izabelę Hazubską tj. podmiot blisko związany z Panem Maciejem Hazubskim pełniącym funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta, Spółka powzięła informację o zbyciu 300 000 akcji Emitenta przez Panią Izabelę Hazubską.

Z przekazanych informacji wynika, iż Pani Izabela Hazubska w dniu 5 lutego 2019 roku zbyła 300 000 akcji Emitenta, za cenę ważoną wolumenem 0,78 PLN. Transakcja została zawarta na rynku NewConnect.

Emitent w załączeniu umieszcza zawiadomienie, o którym mowa powyżej.